Zoalboulers.com

Het Vöggelhoes

De Jeu de Boules banen zijn gesitueerd op het Vöggelhoes (van Voöggel, Twens voor kippen) terrein. Het Vöggelhoes is een tot een multifunctionele ontmoetingsruimte omgebouwde boerderij met enerzijds zicht op het moederbedrijf AKZO en anderzijds omgeven door rustieke Twentse landerijen. De boerderij werd nog bewoond maar is in 1989  aangekocht door de P(ersoneels) V(ereniging) van Akzo. De boerderij werd onder andere met een deel van de winstuitkeringsgelden van de toenmalige werknemers aangepast en gerenoveerd. Het beheer van het Vöggelhoes valt onder een zelfstandige onderafdeling van de PV.

Naast de Jeu de Boules vereniging maken meerdere onderafdelingen van de PV gebruik van het Vöggelhoes terrein (tennis) en de gebodenfaciliteiten(kaartclub, modelspoor). Tevens wordt het Vöggelhoes gebruikt voor het vieren van jubilea en nemen van afscheid van haar werknemers

 

Het Vöggelhoes beschikt hiertoe over een grote recreatieruimte compleet met bar en keuken.

De Jeu de Boules vereniging maakt op toernooidagen en haar competitie en trainingsavonden gebruik van deze accommodatie. De barbezetting wordt verzorgt door eigen gekwalificeerde leden, aangevuld met vrijwilligers.

Dankzij enkele leveranciers en sponsoren, een schenking van de PV en veel eigen vrijwilligers zijn de JdB-voorzieningen gerealiseerd en is de combinatie “Het Vöggelhoes” en de “Zoaltboulers” een begrip geworden binnen de JdB in Oost-Twente.