We zijn gevestigd in Hengelo

Zoaltboulers Wie zijn we

Bij het Vöggelhoes bevinden zich de tennisbanen van Rackzo, een ondervereniging van de P(ersoneels) V(ereniging) van AKZO. (Nu AkzoNobel)
Er waren een aantal mensen die op de maandag hun tenniswedstrijden speelden en om de middagpauze te overbruggen opperden enkelen het idee om te gaan Jeu de Boulen. Er was namelijk één Jeu de Boules baan op het terrein aanwezig dus zo gezegd zo gedaan.

De toenmalige secretaris kwam dit ter ore in het Vöggelhoes en vernam dat er meer mensen waren die graag een boultje wilden gooien en met dit gegeven ging hij actief verder. De belangstelling was zo groot dat er al snel ruimtegebrek ontstond. Door AKZO is toen een tweede baan aangelegd zodat alle gegadigden konden spelen en het wachten op elkaar ten einde was.

Adverteren doet verkopen want al snel  meldden zich er mensen vanuit de kaartclub(ook een ondervereniging van de PV) om te boulen en ook de vrijwilligers van het Vöggelhoes werden actieve boulers en wederom ontstond er een gebrek aan banen. Met hulp van de Personeels Vereniging (PV) kwam er toestemming om nog meer banen aan te leggen op de locatie van het Vöggelhoes. In samenwerking met de huidige BAM (toen nog Breda Wegenbouw) werd er met de aanleg van 6 nieuwe banen begonnen. Toen de nieuwe banen gerealiseerd waren kon men beginnen met het organiseren van een toernooi met als opzet ook andere gegadigden kennis te laten maken met de Jeu de Boules. Het toernooi werd op de eerste zondag in mei 2002 georganiseerd en de deelnemers mochten familieleden en/of kennissen als introducé meenemen. De deelnemers moesten als inschrijfgeld allemaal een prijsje meebrengen. Omdat de belangstelling zo groot was en er veel animo was om toch wat vaker te Jeu de Boulen, werden er aanmeldingsformulieren van de PV uitgedeeld waarmee men zich kon aanmelden als lid van deze ondervereniging. De aanmeldingen stroomden binnen en binnen enkele dagen waren er al 30 personen die lid wilden worden van de nog op te richten vereniging. Van deze 30 waren er 21 aanwezig op de oprichtingsvergadering.

Op maandag 27 mei 2002 was het zover en was de oprichting van de Jeu de Boulesvereniging “Zoaltboulers” een feit. Zij werd daarmee een volwaardige ondervereniging van de P(ersoneels) V(ereniging) AKZO Nobel Regio Hengelo.

De vereniging groeit en groeit en heeft op het ogenblik 60 leden.
In 2003 werd er voor het eerst succesvol meegedaan aan de HCK Clubcompetitie. Het eerste “Boortoren Toernooi” met deelname van de Hengelose verenigingen werd georganiseerd op de eerste zondag in juni 2003 waarbij de deelnemers persoonlijk uitgenodigd werden ivm het aantal beschikbare banen.

De vereniging stelt haar leden in de gelegenheid tot het beoefenen van de Jeu de Boulessport in zowel recreatief- als in competitieverband door deel te nemen aan diverse toernooien in de regio en de HCK (Hengelose Club Kampioenschappen).

De Zoaltboulers organiseren nog steeds een aantal jaarlijks terugkerende toernooien waarbij het “Pepper&Salt toernooi”, het “Alfred Dekrout-Boortoren toernooi” en het “Bekkenutte-Wegenzouttoernooi” wel tot de bekendste in onze regio behoren.
In de vereniging functioneert een activiteitencommissie die zich bezig houdt met het organiseren van diverse activiteiten o.a. fietstochten en interne toernooien.

Belangrijk in onze vereniging is en blijft de gezelligheid en een goede sfeer.