19 Maart 2022 voor onze eigen leden

19 maart was er voor onze leden met partners een ‘aangekleed’ bijeen komen met enkele partijen jeu de boules.

Ondanks de beperkte deelname werd het toch als bijzonder leuk en gezellig gevonden.

Men was unaniem van oordeel; Zekers voor herhaling vatbaar!