Kaiserau Open – Kamen-Methler (Duitsland)

Kosten: €0-- euro p.p.

30/06/2024

Spelvorm: A la mélé

In der Kaiserau 29 Kamen-Methler

Aanvang :10:00 (inschrijven vanaf 09.30 ) uur

t.buesing@tvg-kaiserau.de

Toernooi description

á mêlee toernooi

Uitnodiging voor een “Super Melee Turnier” in Duitsland

á Mêlee Toernooi, deelname is gratis